ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– Érvényes: 2021. _ napjától visszavonásig –

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Nobilis BAG Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fszt. 4.5; Cg.01-09-404626; adószám: 32054455-2-41; képviseli: Takács Márton ügyvezető; továbbiakban: „Társaság”), mint a jelen webáruház üzemeltetőjének a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók, illetve kereskedők jogait és kötelezettségeit, a felek között létrejövő szerződés feltételeit tartalmazza.

 1. PREAMBULUM
  • Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Társaság által üzemeltett _ weboldalon található webshop (továbbiakban: „Webshop”) felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a felek között.
 • Az ÁSZF és annak minden módosítása a Társaság által a Webshop oldalán nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Társaság általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes.
 • Az általános szerződési feltétel a webshopon keresztül rendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) és a Társaság között létrejövő egyedi szerződés részévé válik. A Webshopon keresztül megkötött, a Társaság általános szerződési feltételei szerint létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, ennek megfelelően a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

–      1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

–      2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

–      2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

–      151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

–      45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

–      19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

 • A Megrendelő az „Elfogadom az Általános Szerződés Feltételeket.” checkbox kipipálásával tudja jelezni a jelen ÁSZF tartalmát megismerte és elfogadta.
 1. REGISZTRÁCIÓ
  • Megrendelőnek a vásárlási folyamat egyszerűbb lebonyolítása érdekében lehetősége van a weboldalon a vásárlást megelőzően elvégeznie az általános regisztrációt. A regisztráció elvégzése megkönnyíti a későbbi vásárlásait, hiszen ott tételen rögzítésre kerülnek korábbi rendelései, az esetleges árucikkek visszaküldésével kapcsolatos információkat, a szállítmány nyomonkövetésére vonatkozó adatokat.
 • A regisztrációra a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, de akár a fizetési folyamatba beépítve kerülhet sor. Az adatok megadása után a regisztráció létrejön, melyről a Társaság egy visszaigazoló üzenetet küld.
 • A Társaság a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. A Társaságot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Társaságnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a bejelentkezés után, a Személyes beállítok linkre kattintást követően van lehetőség lebonyolítani. A Megrendelő az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Társaságnak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégeznie.
 • Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel.
 • Az adatkezelésre vonatkozó szabályzat az Adatkezelési Tájékoztató linkre kattintva érhető el.
 • Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció során megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért.
 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A RENDELÉST ILLETŐEN
  • A Webshopban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a jogszabályban előírt mértékű általános forgalmi adót. Az esetleges szállítási költséget a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák, ezzel kapcsolatban bővebb információt a _ pontban talál.
 • A Webshopban elektronikusan tett megrendelések a Társasához érkeznek, aki ezeket elektronikus automatikus válaszlevélben igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat is megküldi a Megrendelő részére.
 • Amennyiben a Megrendelőnek a visszaigazoló e-mailben foglaltakkal kapcsolatban kérdése merülne fel, a Társasággal az [email protected] keresztül.
 • A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.
 • A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma elektronikusan archiválásra kerül, amely utólag visszakereshető.
 • A megrendelés elküldéséhez a Megrendelőnek el kell fogadnia a Társaság általános szerződés feltételeit és az Adatvédelmi Tájékoztatót.
 • A Társaság minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség, származás, minőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.
 1. RENDELÉS FOLYAMATA
  • A megrendelés leadása:
 • Megrendelő a kosárba tudja tenni a megvásárolni kívánt terméket, a Webshopunk jelzi, ha a termék bekerült a kosárba.
 • Amennyiben Megrendelő további termékeket szeretne megnézni, úgy az a „Folytatom a vásárlást” gombra kattintva lehetséges.
 • Amennyiben a megvásárolni kívánt termék a kosárban van és a Megrendelő már nem vásárol több terméket, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva tudja véglegesíteni a vásárlását.
 • A pénztárnál lehetőség van ismét a regisztrációra.
 • A válasszon fizetési módot” gombra kattintva van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon kerül teljesítése a megvásárolni kívánt termék ára.
 • Amennyiben módosítás szükséges (adatok vagy a rendelést illetően) úgy arra még visszalépve van lehetőség.
 • Amennyiben a rendeléssel kapcsolatban minden rendben talál a Megrendelő, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva tudja rendelését elküldeni.
 • A megrendelésről e-mailben visszaigazolást küld a Társaság. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza.
 • A rendelés feldolgozása:
 • A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8:00-tól – 16:00-ig történik.
 • A Megrendelőnek lehetősége van a fenti időintervallumtól eltérően leadni rendelését, hiszen a fentebb rögzítettek kizárólag azok feldolgozására irányadó.
 • A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a Társaság nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.
 • A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk:
 • Amennyiben a termékből nincs készleten, úgy a Társaság tájékoztatja erről a Megrendelőt haladéktalanul.
 • Amennyiben a Társaság részteljesítés tud vállalni a megrendelt termékek vonatkozásában, úgy ennek tárgyában felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel.
 • A Társaság nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítésétől, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetlege üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből fakadó károkét.
 1. FIZETÉS
  • Bankkártyával történő fizetés a Paylike rendszerén keresztül történik. Bankkártyás fizetés választása esetén a Webshop a Paylike rendszerébe irányítja át a Megrendelőt, hogy a fizetési tranzakciót végre tudja hajtani. A Megrendelő ezen felületen használhatja bankkártyáját a számla kiegyenlítésére. A bankkártya adatokat minden esetben a Paylike oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Társasághoz. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Társaság oldala tájékoztatja a Megrendelőt. A kártyás fizetéshez a Megrendelő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A termék ellenértéke ilyen esetben azonnal zárolásra kerül a Megrendelő kártyaszámláján.
 • Elfogadott kártyák: Mastercard/Maestro, VISA és VISA Electron (Electronnál kizárólag akkor, ha a kibocsátó bank engedélyezi) a bankkártyák használatát. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadás után –, a Paylike elindítja a Megrendelő számlájának megterhelését a termék ellenértékével.
 • Amennyiben a Megrendelő nem kerül visszairányításra a Paylike fizetőoldalról a Társaság oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a Megrendelő a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja, a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

További információ a tranzakcióval kapcsolatban a Megrendelő számlavezető bankjától kérhető.

 1. RENDELÉS TELJESÍTÉSE
  • A rendelés teljesítése minden esetben futárszolgálattal történik.
 • Ajánlott, hogy a Megrendelő a csomagot a kézbesítéskor a futár előtt nyissa fel, vizsgálja meg, győződjön meg a tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Az esetlegesen a terméken észlelt sérülések esetén a futár köteles jegyzőkönyvet felvenni (a Megrendelő utasítása alapján) a hiba pontos megjelölésével. Amennyiben a terméket Megrendelő így nem fogadja el, Megrendelő köteles az általa is aláírt jegyzőkönyvvel visszaadni a csomagot a futárnak. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélkül reklamációt nem áll módjában a Társaságnak elfogadni.
 • A futárszolgálat munkanapok 8:00-17:00 óra között teljesíti a megrendeléseket. Szállítási címként olyan címet kell megjelölni, ahol a megjelölt időintervallumban tartózkodik a Megrendelő. A futárszolgálat kétszer kísérli meg kézbesíteni a csomagot a Megrendelő részére, amennyiben azt Megrendelő ezen alkalmakkal nem veszi át, úgy a csomagot visszaszállítják a Társaság részére, melynek esetében a Társaság opciós joga dönteni arról, hogy Megrendelőre terheli-e a szállítási költséget.
 • A kiszállítás az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál.
 • Ha a Társaságnál a megrendelt áru szállításával kapcsolatban akadályoztatás lép fel, azt a Társaság a Megrendelővel elektronikus úton, vagy telefonon közli, a módosított szállítási időponttal együtt. Társaság jogosult több szerződött fuvarozó partnert alkalmazni.
 • A kiszállítás díja: bruttó 1.590,- Ft értékű rendelésig bruttó 30.000,- Ft, felette ingyenes.
 1. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÁS, ELÁLLÁSI JOG ÉS SZAVATOSSÁGI KÉRDÉSEK
  • Megrendelő 14 napig jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

 • Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

 • Amennyiben Megrendelő az elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton az alábbi címre: [email protected]

 

Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 • Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek megfelelően pedig a jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap. A fogyasztó az elállási jogát természetesen a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 • A fogyasztó az elállás jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi a Társaság részére. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
 • Elállás vagy felmondás esetén a Társaság a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Társaságot felelősség nem terheli.
 • A Társaság mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
 • Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságnak vagy a Társaság által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket a Társaság címére kell visszaküldeni. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A Társaság kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy nem gyakorolhatja elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdés e) pontja).
 1. Fogyasztói tájékoztató a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az eladó jótállásra köteles. Tekintettel arra, hogy a jogszabály szerint csak olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében kötelező a jótállás, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja, a www.galpinceszet.hu webshopban kapható termékek esetében a jótállás joga nem értelmezhető, ezáltal pedig nem is érvényesíthető.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Megrendelő a terméket átveszi.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
  • Pesti Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály
 1. Budapest, József krt. 6.

[email protected]

(1) 459-4843

 • Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon érhetők el.
 • Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Társaság nem köteles alkalmazni.

Budapest, 2021. április 06.

________________________

Nobilis BAG Korlátolt Felelősségű Társaság

képviseli: Takács Márton ügyvezető